ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТИ

Тук ще бъдат поместени Вашите отчети, които желаете да бъдат публикувани на страниците на нашият сайт!

Публикуване на годишни финансови отчети от Счетоводна Кантора Варна

Публикуване на годишни финансови отчети

Публикуването им ще бъде възможно след заплащане на таксата за публикация и изпращането им на е-мейл: skantoravarna@gmail.com.

Данни за дружеството:       

Наименование: ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“

ЕИК / Булстат:  176632523

Година: 2014г, 2015г, 2016г, 2017г

Седалище и адрес на управление: г р. София, ул. „Хан Аспарух“ 22, ап.1

Съставител на отчета за 2014г: Мариана Шатърова

Отчет:   ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2014г

 ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2015г

 ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2016г:

ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2017г:

ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2018г:

ГФО ЮЛНЦ в частна полза – Сдружение „СТУДИО ПРОЖЕКТИРАНЕ“ за 2019г:


Данни за дружеството:         

Наименование: „РЕЛАКС-21“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176501987

Година: 2013г, 2014г

Седалище и адрес на управление:. гр.Варна, ж.к. „Младост“, бл.126, вх.1, ет.7, ап.26

Съставител на отчета за 2013г: Соня Севданова

Съставител на отчета за 2014г: Соня Севданова

Управляващи и представляващи: Денка Кинева Петрова и Добромир Колев Петров – заедно и поотделно

За контакт: Денка Кинева Петрова тел:. 0895697169, 052617328

Отчети:   ГФО „РЕЛАКС-21“ ДЗЗД за 2013г

ГФО „РЕЛАКС-21“ ДЗЗД за 2014г


Данни за дружеството:         

Наименование: „КРИС-87“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 103907616

Година: 2013г, 2014г, 2015г

Седалище и адрес на управление:. гр.Варна, ж.к. „Чайка“, бл.14, вх.А, ет.1, ап.3

Съставител на отчета за 2013г: Соня Севданова

Съставител на отчета за 2014г: Соня Севданова

Управляващ и представляващ: Антоанета Пасева

За контакт: Соня Севданова тел:. 0886260163, 0896750135

Отчети:   ГФО КРИС-87 ДЗЗД за 2013г 

ГФО КРИС-87 ДЗЗД за 2014  г  

ГФО КРИС-87 ДЗЗД за 2015 г


Данни за дружеството:                                                   

Наименование: „Христена“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176618840

Година: 2013г, 2014г, 2015г, 2016г 2017г,

Седалище и адрес на управление:. с.Тополи, ул „Райко Панчелиев“ № 19А

Съставител на отчета за 2013г: Валентина Трендафилова „Трендафилова – ВГ“ ЕООД

Съставител на отчета за 2014г, 2015г, 2016г, 2017г: Кремена Кръстева „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД

Управляващ и представляващ: Христина Петрова

За контакт: Христина Петрова

Отчети:   ГФО ХРИСТЕНА ДЗЗД за 2013 г

ГФО ХРИСТЕНА ДЗЗД за 2014г 

ГФО ХРИСТЕНА ДЗЗД за 2015г

ГФО ХРИСТЕНА ДЗЗД за 2016г

ГФО ХРИСТЕНА ДЗЗД за 2017г, протокол


Данни за дружеството:         

Наименование: „ГАЛИС“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176634645

Година: 2015г

Седалище и адрес на управление:. гр.Варна, ж.к. „Младост“, бл.108, вх.7, ет.2, ап.77

Съставител на отчета за 2015г, 2016г:

Управляващ и представляващ: Галина Тодорова

За контакт: тел:.

Отчети:   ГФО ГАЛИС ДЗЗД за 2015г

ГФО ГАЛИС ДЗЗД за 2016г

ГФО ГАЛИС ДЗЗД за 2017г

ГФО ГАЛИС ДЗЗД ЗА 2018г: БАЛАНС , ОПР, Справка за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Справка за ДМА

ГФО Галис ДЗЗД за 2019г

ГФО Галис ДЗЗД за 2020г

ГФО Галис ДЗЗД за 2021г

ГФО Галис дззд 2022

ГФО Галис дззд 20223г

ГФО Галис дззд 20223г опр ск ппр галис 2023 опр ск ппр галис 2023


Данни за дружеството:         

Наименование: “ ХОМЕРЕНТ БГ“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176039252

Година: 2015г, 2016г

Седалище и адрес на управление:. гр.Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 25

Съставител на отчета за 2015г: Живка Иванова

Управляващ и представляващ: Христо Кънчев

За контакт: тел:.

Отчети:    ГФО ХОМЕРЕНТ БГ ДЗЗД за 2015г

Протокол за приемане на ГФО за 2015г

ГФО ХОМЕРЕНТ БГ ДЗЗД за 2016г


Данни за дружеството:         

Наименование: Фондация Фамилен Фонд Ангелови

ЕИК / Булстат: 176511557

Година: 2015г, 2016г, 2017г

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2015г, 2016г: Кей Джи Ес Консулт ООД, Кирил Господинов

Управляващ и представляващ: Сашка Сарийска

За контакт: тел:.

Отчети:    ГФО ФОНДАЦИЯ ФАМИЛЕН ФОНД АНГЕЛОВИ за 2015г

ГФО ФОНДАЦИЯ ФАМИЛЕН ФОНД АНГЕЛОВИ за 2016г , Протокол от ОС

ГФОФОНДАЦИЯ ФАМИЛЕН ФОНД АНГЕЛОВИ за 2017г:

Баланс за 2017г, ОПР за 2017г

Баланс за 2018г, ОПР за 2018г


Данни за дружеството:         

Наименование:   Сдружение на завършилите Американски Университет в България 

ЕИК / Булстат: 176854876

Година: 2015г, 2016г, 2017г

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул .Кестенова Гора, бл.113, вх.Г, ап.100 

Съставител на отчета за 2015г: Димитър Илков Пашов

Управляващ и представляващ 2015г: Иван Миленов Граматиков

Съставител на отчета за, 2016г: Владимир Русев

Управляващ и представляващ 2016г, 2017г: Владимир Русев

За контакт: тел:.

Отчети:  ГФО 2015г Сдружение на завършилите Американски Университет в България

ГФО 2016г Сдружение на завършилите Американски Университет в България

ГФО 2017г Сдружение на завършилите Американски Университет в България


Данни за дружеството:       

Наименование: Търговско представителство ЮНИОН ОЦЕЛ С.Р.О.

ЕИК / Булстат: 175121757

Година: 2015г

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2015г: Кей Джи Ес Консулт ООД, Кирил Господинов

Управляващ и представляващ: Росен Попов

За контакт: тел:.

Юнион ОЦЕЛ С.Р.О. : ОПР  ,  БАЛАНС


Данни за дружеството:       

Наименование: СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ / БАИТС /

ЕИК / Булстат: 176025345

Година: 2015г

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2015г: Кей Джи Ес Консулт ООД, Кирил Господинов

Управляващ и представляващ: Румен Михайлов

За контакт: тел:.

ГФО 2015г : ОПР БАЛАНС


Данни за дружеството:         

Наименование:  Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при ПГИМ – Пазарджик

ЕИК / Булстат: 112547633

Година: 2010, 2011г, 2012г, 2013г, 2014г, 2015г, 2016г

Седалище и адрес на управление:. Гр Пазарджик, бул.Христо Ботев 115а

Съставител на отчета за 2010 г., 2011г, 201г, 2013г 2014г, 2015г: Анета Зашева

Управляващ и представляващ:  Радостина Николова

За контакт: тел:.

Отчети: ГФО    Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2010г

ГФО   Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2011г

ГФО   Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2012г

ГФО   Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2013г 

ГФО   Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2014г

ГФО  Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2015 г: Баланс , ОПР , СК: СК  , ОПП  Par.potoci 2015

ГФО   Сдружение УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ЗИС ПГИМ – Пазарджик за 2016 г

Баланс 2016г

Сч.Баланс 2016г   Сч.Баланс -2 Счет.баланс 3

Счет.баланс 4

Отчет за приходите и разходите за 2016г

отчет за приходите и разходите от нестоп.дейност-2016г отчет приходи - 2

Отчет за паричните потоци за 2016г

fотчет за паричните потоци за 2016г

Справка за административните разходи ПО видове за 2016г

справка за администр.разходи по видове-2016г


Данни за дружеството:         

Наименование:    Сдружение ловно рибарско дружество КОТЕЛ

ЕИК / Булстат: 119536438

Година: 2015г

Седалище и адрес на управление: гр.Котел, ул .Диавена №15

Съставител на отчета за 2015г: Иванка Георгиева

Управляващ и представляващ: Юри Ников

За контакт: тел:.

Отчети: ГФО  за 2015г  Сдружение Ловно рибарско дружество КОТЕЛ: ОПР, БАЛАНС, СК: 

ОПП Picture 422   Picture 421  

Picture 420 Picture 418 Picture 419

Picture 416 Picture 418

Picture 415 Picture 417


Данни за дружеството:       

Наименование: ДЖАЯ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 175481883

Година: 2014г, 2015г, 2016г. 2017г, 2018г, 2019г, 2020г, 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Ген.Столетов № 12, ап.5

Съставител на отчета за 2014г, 2015г и 2016г: Антонина Тодорова

Управляващ и представляващ: Мартин Христов

За контакт: тел: 0878125777, 0885255881

Предмет на дейност: Други специализирани строителни дейности

Отчети: ГФО  за 2014г: Баланс, ОПР, СК, ОПП, Протокол на ОС, Приложение

Отчети: ГФО за 2015г : Баланс, ОПР, СК, ОПП, Протокол на ОС, Приложение

Отчети: ГФО  за 2016г:  Баланс, ОПР, СК, ОПП, Протокол на ОС, Приложение

   

ГФО  за 2017г: Баланс, ОПР, Протокол на ОС

Отчети: ГФО  за 2018г: Баланс, ОПР, Протокол на ОС

Отчети: ГФО  за 2019г:  Баланс, ОПР, СК, Протокол на ОС

Отчети: ГФО  ДЖАЯ ДЗЗД за 2020г:

ОПР ДЖАЯ 2020Г БАЛАНС ДЖАЯ 2020Г ПРОТОКОЛ ОС ГФО ДЖАЯ 2020Г

Отчети: ГФО  за 2021г:  Баланс, ОПР, Протокол на ОС

ГФО  за 2022г: Баланс, ОПР, Протокол на ОС

Отчети: ГФО  ДЖАЯ ДЗЗД за 2023г:

джая гфо 2023 джая гфо 2023


Данни за дружеството:       

Наименование:  ОБЛАСТЕН СПОРТЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

ЕИК / Булстат: 177101671

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.Вл.Варненчик, бл.22, вх.10, ет.3, ап.109

Съставител на отчета за 2016г: Петя Вътева

Управляващ и представляващ: Петя Вътева

За контакт: тел:

Предмет на дейност: Увеличаване броя на занимаващите се младежи с образование, култура и спорт

Отчети: ГФО  за 2016г: Баланс, ОПР, СК, ОПП, Протокол на ОС, Приложение

   


Данни за дружеството:         

Наименование: Сдружение СК по ММ- смесени бойни изкуства Таурус 

ЕИК / Булстат: 176376796

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: Гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 18

Съставител на отчета за 2016г: Делян Илиянов Илиев

Управляващ и представляващ: Делян Илиянов Илиев

За контакт: тел:.

Отчети:    Г ФО Сдружение СК по ММ- смесени бойни изкуства Таурус за 2016г

Баланс  Отчет за приходите и разходите 


Данни за дружеството:         

Наименование: НС „БЪЛГАРСКАТА ДОМАШНА РАКИЯ“

ЕИК / Булстат: 176977359

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: гр.Куклен ул „Васил Левски“ № 5

Съставител на отчета за 2016г: Ст.Вахчеванова

Управляващ и представляващ: Андон Андонов

За контакт: тел:.

Отчети:     Г ФО за 2016г НС „БЪЛГАРСКАТА ДОМАШНА РАКИЯ“ 

Баланс 1стр. Баланс 2стр. ОПР , Доклад 1стр ., Доклад 2стр.

ГФО и доклад за дейността за 2018г

ГФО 2019г БЪЛГАРСКА ДОМАШНА РАКИЯ

ГФО 2020г НС БЪЛГАРСКА ДОМАШНА РАКИЯ

ГФО 2021г НС БЪЛГАРСКА ДОМАШНА РАКИЯ


Данни за дружеството:       

Наименование: СДРУЖЕНИЕ „ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ПАДЕЖ“

ЕИК / Булстат: 101613982

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: с.Падеш, общ.Благоевград, ул „Тодор Александров“ № 12

Съставител на отчета за 2016г: Илонка Чучкова

Управляващ и представляващ: Красимир Кьосев

За контакт: тел:

Предмет на дейност:

Отчет: ГФО за 2016г ,


Данни за дружеството:       

Наименование:  ДЗЗД НИПЕС

ЕИК / Булстат: 103664922

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.Младост, кв.Трошево, бл.55, вх.Ж, ет.3, ап.9

Съставител на отчета за 2016г: Божанка Петрова

Управляващ и представляващ: Светлин Петрова

За контакт: тел:

Предмет на дейност: Търговия с мебели

Отчет: ГФО за 2016г , Приложение към ГФО

ГФО НИПЕС ДЗЗД за 2017г

ГФО НИПЕС ДЗЗД за 2018г

ГФО НИПЕС ДЗЗД за 2019г

ГФО НИПЕС ДЗЗД за 2020г


Данни за дружеството:         

Наименование:     Сдружение Спортен клуб Папурус

ЕИК / Булстат: 177082790

Година: 2016г

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул  . „Комсомолска“ № 34

Съставител на отчета за 2016г: Ниделин Неделков

Управляващ и представляващ: Васил Стефанов Мочев

За контакт: тел:.

Предмет на дейност: Дейност на спортни клубове

Отчети: ГФО   за 2016г  


Данни за дружеството:         

Наименование: КОНСОРЦИУМ ОВЕЧ ЕЕ-2016

ЕИК / Булстат: 177110916

Година: 2017г

Седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, ул . „Георги Бенковски“ № 17

Съставител на отчета за 2017г:

Управляващ и представляващ: Милчо Михалев Михалев

За контакт: тел:.

Предмет на дейност:

Отчети: ГФО   за 2017г  


Данни за дружеството:       

Наименование:  РОНИ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 103878328

Година: 2017г

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Донка Златева 6

Съставител на отчета за 2017г: Пенка Христова

Управляващ и представляващ: Пенка Христова

За контакт: тел:

Предмет на дейност:

Отчети: ГФО  за 2017г: Баланс, Протокол на ОС, Приложение

ГФО  за 2018г: Баланс, Протокол на ОС

ГФО за 2019г ДЗЗД Рони


Данни за дружеството:       

Наименование:  Сдружение Клуб за народни танци На Мегдана

ЕИК / Булстат: 176362298

Година: 2017г

Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Левски Зона В 10, вх.Г, ет.2, ап.66

Съставител на отчета за 2017г:

Управляващ и представляващ: Даниел Костов

За контакт: тел:

Предмет на дейност:

Отчети: ГФО  за 2017г

Отчети: ГФО  за 2018г

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г-2стр.

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г-3стр.

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г-4стр.

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г-5стр.

Годишен доклад за дейността на Сдружение клуб за хора и народни танци На Мегдана 2018г-6стр.

ОПР за 2018г

Справка за собствения капитал за 2018г

Баланс за 2018г

ОПР за 2018г

Справка за вземания и задължения  за 2018г


Данни за дружеството:         

Наименование: „ТЕВА“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177104945

Година: 2018г

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2018г: Нели Василева Стефанова

Управляващи и представляващи: Таня Стефанова Колева

За контакт:

Отчети:   ГФО „ТЕВА“ ДЗЗД за 2018г : Баланс, ОПР


Данни за дружеството:         

Наименование: „РИАСТРОЙ“ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177107230

Година: 2018г

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2018г: Димитър Николаев Колев

Управляващи и представляващи: Таня Стефанова Колева

За контакт:

Отчети:   ГФО „РИАСТРОЙ“ ДЗЗД за 2018г : Баланс, ОПР, Приложение


Данни за дружеството:       

Наименование: Сдружение спортен клуб по стрелба с лък Динамикс

ЕИК / Булстат:  118019468

Година: 2018г

Седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул.Петър Мутафчиев 54

Съставител на отчета за 2018г: БГ ТАКС ИНВЕСТ ЕООД

Управляващи и представляващи: Мирослав Петров Митков

Отчет:   ГФО Сдружение спортен клуб по стрелба с лък Динамикс за 2018г


Данни за дружеството:       

Наименование: Сдружение чехословашки клуб в България Т.Г.Масарик

ЕИК / Булстат:  121782979

Година: 2018г

Седалище и адрес на управление: гр. 

Съставител на отчета за 2018г: Михаела Михайлова Лазарова

Управляващи и представляващи: Емил Георгиев Тодоров

Отчет:  ГФО Сдружение Чехословашки клуб в България Т.Г.Масарик за 2018г


Данни за дружеството:         

Наименование: ДАНИ ДЗЗД ЕООД

ЕИК / Булстат: 177383925

Година: 2019г

Седалище и адрес на управление: гр.Варна ж.к. Вл.Варненчик бл.308, вх.2, ет.1, ап.17

Съставител на отчета за 2019г: ПЕТРОВИ ДП ООД + Млен Георгиев

Управляващи и представляващи: Тветлана Дочева Димитрова

За контакт:

Отчети:   ГФО за 2019г ДАНИ ДЗЗД ООД 


Наименование:  ДЗЗД АТЕЛИЕ ГИЗДАС

ЕИК / Булстат: 177365767

Година: 2019г

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.Васил Априлов № 49

Съставител на отчета за 2019г: Център за здраве и щастие ЕООД -Димитър Ангелов Лулчев

Управляващи и представляващи: Василена Васидева Николова

За контакт:

Отчети:  ДЗЗД АТЕЛИЕ ГИЗДАС – ГФО 2019г


Наименование: ДЗЗД „Ивент Арена“

ЕИК / Булстат:

Година: 2019г

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.Васил Априлов № 49

Съставител на отчета за 2019г: Жанин Тодорова Тодорова

Управляващи и представляващи: Снежанка Боисова Стамова

За контакт:

Отчети: ГФО за 2019г ДЗЗД „Ивент Арена“


Данни за дружеството:       

Наименование:  ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИВЕКА -ВЕ ТЕХНИКА

ЕИК / Булстат:

Седалище и адрес на управление:

Съставител на отчета за 2020г:  Даниела Петрова

Управляващ и представляващ: Арно Корнил

За контакт: тел:

ГФО за 2020г ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИВЕКА -ВЕ ТЕХНИКА


Данни за дружеството:       

Наименование: БГ СПОРТ ЕООД

ЕИК / Булстат:  177525314

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр. 

Съставител на отчета за 2021г: Петко Петров Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Петров Плачков

Отчет:  ГФО БГ СПОРТ ЕООД за 2021г

ГФО БГ СПОРТ ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование: ВАРНА СПОРТ ЕООД

ЕИК / Булстат:  177542597

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Петко Петров Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Петров Плачков

Отчет: ГФО ВАРНА СПОРТ ЕООД за 2021г

ГФО ВАРНА СПОРТ ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование: ВАРНА ТРЕЙД ЕООД

ЕИК / Булстат:  1177542723

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Петко Петров Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Петров Плачков

Отчет: ГФО ВАРНА ТРЕЙД ЕООД за 2021г

ГГФО ВАРНА ТРЕЙД ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование: СПОРТЗОНА БГ ЕООД

ЕИК / Булстат:  177542609

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Петко Петров Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Петров Плачков

Отчет: ГФО СПОРТЗОНА БГ ЕООД за 2021г

ГФО СПОРТЗОНА БГ ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование: ТЕМПОСПОРТ ЕООД

ЕИК / Булстат:  177525104

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Петко Петров Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Петров Плачков

Отчет: ГФО ТЕМПОСПОРТ ЕООД за 2021г


Данни за дружеството:

Наименование:  ДЗЗД „Обединение ивека-Ве техника“

ЕИК / Булстат:  177367374

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: „Петрови Консултинг „ООД

Управляващи и представляващи: Арно Корнил

Отчет: ГФО ДЗЗД „Обединение ивека-Ве техника“ за 2021г

ГФО ДЗЗД „Обединение ивека-Ве техника“ за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование:  „Глоба Трей ВН“ ЕООД

ЕИК / Булстат:  180715779

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: „Петко Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Плачков

Отчет: ГФО „Глоба Трей ВН“ ЕООД за 2021г

ГФО „Глоба Трей ВН“ ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование:  „Одесос спорт „ЕООД

ЕИК / Булстат:  177521515

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Петко Плачков

Управляващи и представляващи: Петко Плачков

Отчет: ГФО „Одесос спорт „ЕООД за 2021г

ГФО „Одесос спорт „ЕООД за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование:  „Тара Трейд „ЕООД

ЕИК / Булстат:  180718266

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2021г: Преслава Кортанова-Плачкова

Управляващи и представляващи: Преслава Кортанова-Плачкова

Отчет: ГФО „Тара Трейд „ЕООД за 2021г


Данни за дружеството:

Наименование:  КЛУБ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИКИГАЙ СПОРТС РУСЕ

ЕИК / Булстат:  205508855

Година: 2021г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета : Мартин Маринов

Управляващи и представляващи: Тодор Събев

Отчет: ГФО КЛУБ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИКИГАЙ СПОРТС РУСЕ за 2021г

ГФО КЛУБ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИКИГАЙ СПОРТС РУСЕ за 2022г


Данни за дружеството:

Наименование:  ДЗЗД ГУМ ТРУИД

ЕИК / Булстат:  176310561

Година: 2022г

Седалище и адрес на управление: гр.

Съставител на отчета за 2022г: Федя Георгиева

Управляващи и представляващи: Маргарита Йорданова

Отчет: ГФО ДЗЗД ГУМ ТУИД за 2022г


СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете нашата страница:   Счетоводни услуги .

Електронна поща: skantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!