КОНТАКТ

Контакт с „Счетоводна кантора Варна“ ЕООД:

КОНТАКТ

КОНТАКТ тел :. +359/52/644 / 012 и мобилен телефон: +359/885/515 / 152, имейл: skantoravarna@gmail.com, schetovodnakantoravarna@gmail.com

По въпроси, свързани с публикуването или изготвянето на годишните финансови отчети, както и по въпроси, свързани с   услугите , предлагани от фирмата може   да ни намерите:   

Адрес: гр.Варна. ул. „Райно Попович“ № 12, офис № 3,

или да се свържете с нас на следните телефони:

тел :. 052644 012 

мобилен телефон: 0885515152

можете да ни изпратите също и запитване или да ни пишете на:

Електронна поща: skantoravarna@gmail.com

http://www.schetovodnakantoravarna.com

http://www.publikuvanenaotcheti.com

Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност

Основни счетоводни услуги, предлагани от “ Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД:

 1. Абонаментно счетоводно обслужване  ;
 2. Абонаментно ТРЗ обслужване / труд и работна заплата /;
 3. Административни услуги ;
 4. Публикуване на годишни финансови отчети ;
 5. Регистрация на дружества .

На своите клиенти физически лица “ Счетоводна кантора Варна“ ЕООД   предлага:

 1. Изготвяне, попълване и подаване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ;
 2. Попълване и подаване на декларации по ЗМДТ / придобиване и продажба на МПС, сгради, земи /;
 3. Декларации по Закона за здравното осигуряване: Образец № 7 – Тази декларация се подава от лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО. Това са лицата, които внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО изцяло за своя сметка. Тези лица не са:
  • упражняване на свободна професия и / или занаятчийска дейност по регистрация;
  • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
  • регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители;
  •  морски лица.

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете нашата страница:   Счетоводни услуги .

Политика за поверителност

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

Всички права запазени!