Процедура за публикация на вашите отчети на този сайт

 Процедура за публикация на вашите отчети на този сайт : Ако желаете Вашите отчети да бъдат публикувани на:

Процедура за публикация на вашите отчети на този сайт

Процедура за публикация на вашите отчети на този сайт

1.Подайте ни заявка за публикуване на вашите отчети с попълнени следните данни: Точно наименование на дружеството ви, представляващ, съставител на ГФО, ЕИК / Булстат, наименование на одитора, ако имате такъв, адрес на регистрация на вашето дружество.

2.Изпратете ни вашите отчети в електронен формат JPG, JPEG или PDF на електронна поща: skantoravarna@gmail.com. Таксата за публикацията им е 10 / десет / лева. В случай, че софтуерът, с който разполагате не позволява сканиране на вашите отчети във форматът , който е необходим за публикацията им на страниците на нашият сайт можете да ни ги изпратите във формата , в който можете да ги сканирате, а ние от наша страна ще ги конфигурираме в необходимия за публикацията им на сайта формат . Тази услуга е напълно безплатна и не изисква допълнително заплащане на такса .

По желание можете да ни изпратите и данни за обратен контакт с Вас – телефони и електронна поща, както и сферата ви на дейност. По този начин вие ще получите още едно място за реклама на вашият бизнес и то безплатно, тъй като за тази услуга няма да бъдете таксувани допълнително.

Отчетите могат да ни бъдат предоставени за сканиране и публикация и на хартиен носител по пощата или в офиса на кантората. Цената за публикацията им в този случай е 15 / петнадесет / лева .

Срокът в който ще бъдат публикувани вашите отчети на страниците на нашият специализиран сайт е 3 / три / години.

3.Преведете по банков път таксата за публикация на:

         Счетоводна Кантора Варна ЕООД

         Инвест Банк , офис Варна

          IBAN: BG47IORT80481089736900

          BIC: IORTBGSF

За основание на превода впишете: „Публикуване на отчет за ……… год и вашият ЕИК / Булстат“.

4.Изпратете ни платежното за заплатената такса на електронна поща: schetovodnakantoravarna@gmail.com

5.Активиране на вашата заявка и визуализиране на публикуваните Ви отчети на страниците на нашият сайт ще бъде извършено след потвърждение на плащането и постъпването на таксата за публикация по разплащателната сметка на дружеството.

Важно: Моля, превеждайте дължимите суми за таксите за публикация на ГФО от името на този на когото желаете да бъде издадена фактура.

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен №398446

За да се запознаете с услугите които предлага „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД: Счетоводни услуги

Всички права запазени!