ЗА НАС

Добре дошли на страницата за публикуване на годишни финансови отчети на „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД!

ЗА НАС

ЗА НАС

На страниците на това специализирано наше интернет издание Вие можете да публикувате вашите отчети.

Ние Ви предлагаме да публикуваме вашите ГФО в Търговския регистър посредством електронен подпис или предаването им на място на хартиен носител.

В случай, че Вие се доверите на нас и изберете нашата счетоводна кантора ние можем да изготвим вашите годишни финансови отчети! Предлагаме изготвяне на междинни и годишни финансови отчети.

За да се запознаете с подробности свързани с задължените лица, които следва да публикуват своите отчети в интернет или в Търговския регистър, както и с размерите на санкциите които могат да ви бъдат наложени от компетентните органи в случай, че не изпълните това изискване моля, посетете линка .

Какво представляват годишните финансови отчети?

Счетоводно обслужване

Кантората извършва следните услуги:

Екипът ни е изграден от специалисти със стаж над 13 години в сферата на счетоводните услуги.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ТРЗ

Предимствата на услугите предоставяни от „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД:
1. Клиентите на счетоводната кантора намаляват разходите си от закупуване и поддържане с актуализации на скъпо струващ счетоводен и ТРЗ софтуер;
2. Разходите за поддържане на офис за нуждите на счетоводен отдел се свеждат до нула / закупуване на офис оборудване, компютри, бюра, постоянно обновяване и актуализиране на специализираната литература … /;
3. Намаляват се средствата за издръжка и обучение на счетоводния отдел / заплати, осигуровки, професионални курсове … /;

Основните цели и принципи на счетоводната кантора са:
1. Прецизно и качествено обслужване;
2. Пълна конфиденциалност;
3. Изграждане на доверие;
4. Индивидуален подход;
5. Осигуряване на своевременна и адекватна консултация, във връзка с възникналите казуси в дейността на клиентите;
6. Осигуряване на постоянна връзка с клиентите, чрез телефонна линия / стационарна и мобилна /, скайп връзка, пощенска и електронна кутия за кореспонденция.

Политика за защита на личните данни

Политика за поверителност

„СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАРНА“ ЕООД е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от КЗЗЛД под регистрационен № 398446

За да се запознаете с услугите, които предоставя „Счетоводна Кантора Варна“ ЕООД моля, посетете нашата страница:   Счетоводни услуги .

http://www.publikuvanenaotcheti.com .

Електронна поща:                                                                                                                                                                                  skantoravarna@gmail.com

Всички права запазени!