ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ: Задължени лица за публикуване на годишни финансови отчети в Интернет или икономическо издание са: всички дружества образувани по английски на английски английски английски английски реда Закона за задълженията и договорите / например ДЗЗД /; Граждански дружества по ЗЗД; всички юридически лица с нестопанска цел / ЮЛНЦ /, които не са регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерството на правосъдието, като регистрирани в обществена полза. Това са ЮЛНЦ създадени в частна полза. Тези ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, като регистрирани в обществена полза, но имат в устава си … Продължете с четенето на ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО